Tranh chủ Tin tức Sony đăng ký thương hiệu PlayStation PC, khẳng định sẽ phát hành nhiều game PlayStation hơn trong tương lai

Sony đăng ký thương hiệu PlayStation PC, khẳng định sẽ phát hành nhiều game PlayStation hơn trong tương lai

bởi admin